Sääntömääräinen vuosikokous

Sääntömääräinen vuosikokous (Tallivirrantie 4, 77700 RAUTALAMPI) perjantaina 12.5.2023 klo 19.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille
varatoiminnantarkastajat.

10. Käsitellään muut yhdistyksen toimintaan liittyvät asiat.